Bare Land for Sale at Kandana - Gampaha

Bare Land for Sale at Kandana - Gampaha

Location

Kandana - Gampaha

Price

Rs. 665,000

Contact

Dinesh

Phone

0777938544

Address

Kandana

Land area

Acres : 0 / Perches : 20.2

Features

  • Electricity

  • Pipe Bourne Water

Ad Date:

2021-07-27

Views:

61

Description

පර්චස් 6, පර්චස් 8,
පර්චස් 10, පර්චස් 12 බැගින් කොටස් වශයෙන් වුවත් විකුණනු ලැබේ.
කඳාන නගරයට 1.5km
ද මැසනෝඩ් විදුහලට 1km
K Zone 1km
පුජනීය ස්ථාන සඳහා 300m
ඉතා සීඝ්‍රරයෙන් දියුණුවන කඳාන නගරයේ කදිම ආයෝජනයක්.
පුළුල් මාර්ග පද්ධතිය
නිස්කලංක පරිසරය
බැංකු ණය වුවත් ලබාගත හැක.

Report a problem

Buy Bare Land in Gampaha District | Buy Bare Land in Kandana Gampaha